אחרי מאות פניות ושאלות מתושבי העיר הגיע הזמן לחשוף את מועמד ה'זה' לראשות העיר אשדוד: