הזוג בימים טובים יותר. אינסטגרם

'איים א סמוקינג גאן'