תמיד נזכור 
נדב לוי. צילום: שמוליק דואק
ורדה ושרגא. צילום שמוליק דואק