שאפו לעמדים :)
עידן ויגאל עמדי
המשפחה באה לפרגן לעידן עמדי