השיפוץ מבחוץ החל במטרה להכין תשתית למבנה משרדים (או שלא..) מה קורה במעמקי המבנה הענק? יש שיראו בו מקום נטוש וחורבה ,ויש שיבחינו ביופיו ויציגו את המראה הרומנטי והמיסתורי....

השיפוץ מבחוץ בעיצומו

קניון אשדודקניון אשדוד לשעברקניון אשדוד לשעברקניון אשדוד לשעברקניון אשדודקניון אשדוד לשעברקניון אשדוד לשעברקניון אשדוד לשעבר