גאווה של אמא. צילום פרטיגאווה בבית משפחת מוריוסף בעיר עת סיימה הבת הבכורה דיאן שלוש שנים של לימודים לתואר ראשון. האמא הגאה נטלי התלבשה בהתאם כמובן ואנחו לא יכולנו ככה לעמוד בצד ולא לעשות מטעמים מהחגיגה. ת'ראות בתואר השני