צילום אורי קריספין

כל יום , אותה שעה היא שם. מאכילת החתולים מרובע ב' והם עומדים בתור ולא זזים עד שמגיע תורם. מייאו חתולה

צילומים אורי קריספין