משנים מציאות ברשות העירונית

במסגרת הועידה, הציגה סימונה מורלי מנכ"לית הרשות העירונית מודל להעצמה ומינוף עירוני, מודל שנגזר מתוך חזונו של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, תוך הצגת פעילות הרשות בעיר אשדוד.

סימונה תיארה כיצד התפתח והשתנה הארגון לאורך שנות קיומו ואת התהליך שהוביל לשינוי השם והמיתוג של הארגון- הרשות העירונית מהות, לחוסן וביטחון קהילתי.

כיום, הארגון שם לעצמו למטרה מרכזית את העצמת הפרט, המשפחה והקהילה באשדוד באמצעות פיתוח מענים מותאמים לאוכלוסייה, יצירת רצף מענים, שיתופי פעולה ואיגום משאבים.

זוהי דוגמא לייצוג מרשים של עירנו אשדוד ברמה הארצית.